Vul een zoekwoord in

Gedragsproblemen

Sommige kinderen of jongeren ontwikkelen zich anders dan leeftijdgenoten. Soms is er sprake van gedrags- of ontwikkelingsproblemen. Denk aan autisme, tics of een leerstoornis. Een ontwikkelingsstoornis heeft effect op alle terreinen van je leven: als je thuis bent, bij vrienden, op school of in je werk.

Een gedragsstoornis is een breed begrip. Hieronder vallen eigenlijk alle stoornissen die ontstaan als je jong bent en die een negatief effect hebben op jeĀ  gedrag. Zo'n stoornis kan invloed hebben op hoe je je gedraagt en hoe je je voelt. Hoeveel last je ervan hebt, is voor iedereen anders. Daarom is de behandeling ook niet voor iedereen hetzelfde. Wel geldt: hoe eerder een gedragsstoornis vastgesteld wordt, hoe eerder we de problemen aan kunnen pakken. En zo de gevolgen in de toekomst zoveel mogelijk beperken. HELDR helpt je dit uit te zoeken. Maar we helpen je vooral om op een goede manier met je sterke en minder sterke kanten om te gaan en sterker in het leven te staan. Dit kan in de vorm van persoonlijke coaching en ambulante begeleiding, waarbij iemand van HELDR thuis meekijkt en meedenkt.

Autisme, ADHD en HELDR

Heeft een andere hulpinstantie de diagnose autisme of ADHD al gesteld of zijn er sterke vermoedens op de diagnose autisme bij jou? Worden de klachten die je nu hebt veroorzaakt door ADHD of Autisme? Dan kan het centrum voor Autisme en ADHD van het Vincent van Gogh of een andere gespecialiseerde instelling passendere hulp bieden.